Thủ tục xin giấy phép treo băng rôn và những lưu ý quan trọng